Jazz Age Tea Dance 爵士时代茶舞

 
活动介绍

爵士时代茶舞开始于下午两点,设有现场乐队,舞蹈课,提供充满异国情调的茶,现金酒吧,在韦伯斯特音乐厅里有餐车。购票链接:https://www.eventsprout.com/register/jazz_age_tea_dance__december_2015

网站:https://www.facebook.com/events/1046802898677177/

活动讨论